Detale szkolenia Zarządzanie szkoleniami

 • Pobierz w PDF Poziom zaawansowania nie dotyczy
 • Certyfikat tak
 • Tematyka organizacja/korporacja/firma
 • Dofinansowanie Nie
 • Liczba uczestników brak danych
 • Czas trwania 2 dni
 • Zakres szkolenia
  • Wykłady
  • Testy
  • Symulacje i gry
  • Ćwiczenia

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się różnymi aspektami polityki szkoleniowej oraz menedżerów szkoleń.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy poznają narzędzia wspomagające identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń.
 • Otrzymają praktyczne narzędzia niezbędne do opracowania strategii szkoleniowej
 • Wypracują rozwiązania wspierające politykę szkoleń zorientowanych na rezultaty biznesowe

Materiały szkoleniowe

tak

Plan szkolenia

 • Dzień 1

  Program:

  1. Moduł - Czym jest zarządzanie szkoleniami?
  • Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
  • Plan strategiczny przedsiębiorstwa - analiza organizacji
  • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa - jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
  • Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
  • Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
  • Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich
  • Projektowanie działu szkoleń
  • Zadania działu szkoleń
  • Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.
  2. Moduł - Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
  • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
  • Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
  • Najczęściej wykorzystywane „narzędzia" analizy potrzeb
  • Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
  • Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
  • Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.
  3. Moduł - Planowanie i budżetowanie szkoleń
  • Zasady konstruowania planu i budżetu szkoleń
  • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy - szkolenia kluczowe
  • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
  • Zatwierdzenie budżetu szkoleń
 • Dzień 2

spa

Firma organizująca szkolenie

HIGH 5 Training Group

tel. 228245025
Maszynowa 9,
02-932 Warszawa (woj. mazowieckie)
e-mail:

Opiekun szkolenia

 • Maria Gembarzewska

  Maria Gembarzewska

  Tel.: 228245025 FAX: 223539498 E-mail:
Partnerzy merytoryczni Sprawny marketing
meetpl.jpg mtg.jpg news_pl.jpg spr_mark.jpg